D66, GroenLinks en de PvdA zijn van plan serieus aan de slag te gaan met de aanbevelingen van de enquêtecommissie financiën die onderzoek deed naar de financiële problemen bij de gemeente. In Park Politiek lieten ze weten dat er snel aan de slag moet worden gegaan, door zowel raad, college als ambtenarij.

Zowel oppositie als coalitie vindt dat financiën meer prioriteit moet krijgen dan in de afgelopen jaren. GroenLinks-fractievoorzitter Rutger Groot Wassink: "Het allerbelangrijkste is dat het college de basisvoorwaarden niet heeft verzorgd. En dat de gemeenteraad, we moeten zeker kritisch naar onszelf zijn, daar onvoldoende oog voor heeft gehad en onvoldoende heeft doorgevraagd."

De PvdA hoopt dat er binnen drie maanden al verbetering zichtbaar is. Marjolein Moorman (PvdA): "Er zitten aanbevelingen waarvan ik denk: daar kunnen we goed de toekomst mee in. Het allerbelangrijkste is dat het nu echt op orde komt."

Wethouder

D66 vindt dat het huidige college daar al mee begonnen is doordat wethouder Kock nu alleen financiën in zijn portefeuille heeft. Jan Paternotte namens D66: "De financiën zijn ongelooflijk belangrijk. Misschien niet heel sexy maar we moeten het wel goed doen. Door dit rapport is iedereen daar wel echt van doordrongen."

Politieke gevolgen lijkt het rapport niet te krijgen. Alle partijen waren het erover eens dat het oplossen van de problemen nu het belangrijkste is. De positie van wethouder financiën Udo Kock is dus niet in gevaar.

Marijke Shahsavari, voorzitter van de enquêtecommissie, benadrukte dat de gemeenteraad kritisch naar zichzelf als controlerend orgaan moet kijken: "Als de raad iets belangrijk vindt, dan vindt het college het vaak ook belangrijk. Als raad en college iets belangrijk vinden, gaan ambtenaren het loyaal en gedreven uitvoeren. Maar het omgekeerde geldt ook, als er geen aandacht is gaan ambtenaren er ook niet zo snel voor rennen."