De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan was aanvankelijk aarzelend over de commissie die onderzoek deed naar de financiële problemen binnen de gemeente, maar kan zich vinden in de conclusies van het rapport.

De burgemeester nam het rapport maandag in ontvangst en zei dat zijn aanvankelijke aarzelingen over de enquêtecommissie zijn weggenomen.

'Er is één bladzijde in het rapport, nummer 172, waar de oorzaken van de problemen genoemd worden. Ik zal ze uit het hoofd leren. Het legt de vinger op de dingen waar we van moeten leren.'

Door het gebrekkige toezicht op de gemeentelijke financiën, kunnen jaarlijkse enkele tientallen miljoenen euro's niet goed besteed worden, zegt commissievoorzitter Marijke Shahsavari bij de aanbieding van het eindrapport van de enquêtecommissie financiën.

Shahsavari: 'Het is niet vast te stellen wat de wanorde de stad precies heeft gekost. Wel zijn er veel voorbeelden onderzocht. Hieruit blijkt dat enkele tientallen miljoenen euro's per jaar beter besteed kunnen worden.' 

Bekijk de toelichting van de voorzitter:

Tekortgeschoten

Volgens de commissie zijn meerdere verantwoordelijken tekortgeschoten. 'De problemen waren al jaren bekend. Verbeterinitiatieven zijn onvoldoende geslaagd', zegt Shahsavari.

'Raad en college zijn tekortgeschoten in het op orde brengen van de financiën. Ook achtervolgende gemeente-ambtenaren en ambtelijke top zijn tekortgeschoten.'

Eilanden

Ook het 'eilandenrijk' dat de gemeente Amsterdam is, is volgens de commissie een belangrijke oorzaak. Daardoor waren de verantwoordelijkheden te veel gespreid. 'Het vertrouwen dat mensen in de gemeente hebben kan hierdoor geschaad worden', aldus Shahsavari. 

Over de rol van oud-wethouder Asscher (PvdA) zegt Shahsavari: 'In zijn periode waren er wel initiatieven om de financiële controle te verbeteren, maar die trajecten hebben te weinig resultaat gehad. Er is te weinig gestuurd op de uitvoering.'