Sinds de komst van de Toegelaten Taxi Organisaties (TTO's) en ruimere bevoegdheden voor controleurs, krijgen taxichauffeurs naar eigen zeggen veel meer boetes voor kort parkeren. Ze gaan de gemeente nu vragen om een vrijstelling.

Taxichauffeurs Joke en Paul zijn samen goed voor ruim 50 jaar taxi-ervaring. Maar zoveel boetes als de laatste jaren hebben ze nog niet eerder langs zien komen.

'Als ik aan de kant van de weg sta om iemand thuis te brengen die net uit het ziekenhuis komt en er komt een motormuis voorbij: dan is het gewoon negentig euro', zegt Paul. 'Het is rustig 's avonds, waarom mag je hier dan niet stoppen om gewoon klanten op te halen. Dat moet voor een taxi toch mogelijk zijn.'

Volgens Joke en Paul is de stroom aan boetes begonnen met de komst van de TTO's. Deze nieuwe regelgeving moest de markt reguleren en gaf een groter bevoegdheid aan controleurs, de zogenaamde BOA's.

'Iedere BOA voelt zich geroepen om alles te handhaven wat maar naar boven komt, dus het is geen wet handhaven maar hun ideeën handhaven, terecht of onterecht', aldus taxichauffeur Paul. 

Video: 'Stop boetes kortparkeren'

Brief

Alles bij elkaar is het reden om de gemeente een brief te sturen, ondertekend door alle elf TTO's, met het verzoek om taxi's kort te laten parkeren en te mogen stoppen als dat nodig is voor het uitoefenen van hun werk.

Want dat vinden ze zo niet meer te doen. 'Je bent steeds bezig om bekeuringen te ontwijken. Je loopt telkens het risico. Dat is op een gegeven moment niet meer op te brengen', besluit Paul.