Amsterdam wil de salarissen van directeuren van gemeentelijke bedrijven naar beneden schroeven. In het nieuwe beleid mogen bestuurders niet meer dan het ministersalaris van 179.000 euro per jaar verdienen.

Eerder werd bekend dat de directeuren van het GVB, Het Havenbedrijf en Afval Energie Bedrijf meer dan de premier verdienen.

Het college van B&W zet in op de lagere beloningen, vanwege het publieke belang en het maatschappelijke kapitaal van de bedrijven. Ook wil verantwoordelijke wethouder Kajsa Ollongren dat de salarissen van de bestuurders openbaar gemaakt moeten worden. Een aantal van de bedrijven maakt gebruik van ruimte in de wet om dit niet te doen.

De gemeente is aandeelhouder van 25 bedrijven. Hoewel voor geen van de ze deelnemingen een zogeheten wettelijke WNT-II norm met een maximum van 179.000 euro geldt, kiest de gemeente er toch voor om deze norm te hanteren. Alleen als een bedrijf geen gekwalificeerde bestuurders kan vinden, kan van de norm worden afgeweken.

Het zal nog enige tijd duren voordat de nieuwe lonen in werking zullen treden, want bestaande contracten worden niet aangepast. De duur van nieuwe contracten wordt veranderd tot maximaal vier jaar, zodat een eventuele aanpassing van het salaris mogelijk wordt.