Als het aan D66 ligt wordt er meer onderzoek gedaan naar de kosten voor de eventuele uitbreiding van de Noord-Zuidlijn.

Uit recent onderzoek naar mogelijke uitbreiding van het metronetwerk richting Schiphol, een Oost/Westlijn en tussen Sloterdijk / de Isolatorweg, Noorderpark en Centraal Station bleek dat aan deze wensen een nogal fors prijskaartje hing. 

Op verzoek van D66 wordt nu verkend hoe de kosten voor de uitbreiding omlaag kunnen worden gebracht en de opbrengsten omhoog. Volgens raadslid Bart Vink is er geleerd van fouten uit het verleden. 'Nieuwe verbindingen zijn nodig maar het moet sober, gefaseerd, met een valide begroting en met zo min mogelijk overlast gebouwd worden.'

Verder moet er, wat D66 betreft, alsnog snel werk worden gemaakt van metrohalte Sixhaven. Met de bouw van dit station, direct aan de noordkant van het IJ, is wel rekening gehouden bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Maar vooralsnog gaat de metro hier niet stoppen. 

'Ik heb samen met mijn collega´s van VVD en PvdA het stadsbestuur gevraagd hoe dat station zo sober mogelijk kan worden neergezet. Op basis daarvan kunnen we dan rond het einde van het jaar een besluit nemen in nauwe samenhang met de besluiten over betere verbindingen over het IJ: de zogenoemde Sprong over het IJ', meent Vink