Zelfbouwers hoeven niet meer wekenlang te kamperen om een zelfbouwkavel te bemachtigen. Na de kampeermarathons zoals vorig jaar in Amsterdam-Noord heeft de gemeente besloten de regels te veranderen.

Belangstellenden brachten afgelopen september zes weken door op een braakliggend terrein aan de Papaverweg om een zelfbouwkavel te kunnen kopen. Deze werden op volgorde van opkomst vergeven. 

Omdat de belangstelling voor dergelijke kavels zo hard groeit, is de procedure onder de loep genomen. Geënquêteerde belangstellenden hebben aangegeven liever een lotingssysteem te willen hebben. 

Het oude systeem speelde echter ook speculatie in de hand. Om te voorkomen dat meerdere kavels bij één partij belanden die deze bijvoorbeeld zouden willen doorverkopen, wordt er een woonplicht in de contracten opgenomen. 

In de loop van 2016 maakt de gemeente Amsterdam het zelfbouwaanbod 2016 bekend. De zelfbouwkavels komen online te staan en worden gepresenteerd op de zelfbouwmarkt.