'De onderste steen moet boven komen over de besteding van subsidies door twee Marokkaanse en Turkse stichtingen, gevestigd in De Verbinding' in Amsterdam, dat bepleiten VVD en SP.

Uit onderzoek van de twee partijen blijkt dat er mogelijk in 2009 subsidiegeld is besteed aan activiteiten waarbij wordt gelezen in de Koran en voor discussiegroepen over ‘islamitische waarden’ in de Nederlandse samenleving. 'Dat is een onjuiste en onwenselijke besteding van subsidiegeld', schrijven VVD en SP. 

Het stadsbestuur kon in antwoord op eerdere vragen van april vorig jaar geen definitief uitsluitsel geven over de precieze besteding van subsidiegeld. 'Uit ons eigen onderzoek blijkt opnieuw dat de grens tussen kerk en staat mogelijk is overschreden. Daarover moet nu voor eens en voor altijd opheldering komen', zegt VVD-raadslid Rik Torn.

SP-raadslid Peter Kwint: 'Natuurlijk is het lastig om bestedingen van jaren terug te onderzoeken. Het zij zo. Wij willen desalniettemin zekerheid over wat er met subsidiegeld is gebeurd. Als we als gemeente subsidie geven voor bijvoorbeeld taalles mag dat gewoon niet naar Koran-leesclubs. Zo simpel is het.'

De twee partijen hebben opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan het college.