De PvdA en Groenlinks zijn, onder bepaalde voorwaarden, bereid om akkoord te gaan met het nieuwe erfpachtstelsel.

Dit schrijven de partijen in een ingezonden brief in Het ParoolDe twee partijen stellen het belangrijk te vinden dat er "breed politiek draagvlak is" voor de grote wijziging die dit jaar in moet gaan.

D66, VVD en SP, de coalitiepartijen, steunen het nieuwe plan. Ook het CDA is voorstander, maar volgens GroenLinks en de PvdA is de steun van de SP een coalitie-afspraak en is er dus helemaal geen politieke meerderheid aanwezig voor de wijziging.

En dus willen GroenLinks en de PvdA om tafel met de coalitie om over het stelsel te praten. "Nu invoering van eeuwigdurende erfpacht een voldongen feit lijkt, is het zaak er voor te zorgen dat deze op een zo eerlijk mogelijke manier wordt ingevoerd. Er zijn veel factoren die dat bepalen, zoals de grondprijs, het kortingspercentage, de overstapregeling, de indexatie, de mogelijkheid tot afkoop, anti-speculatiemaatregelen etc", schrijven de partijen.

"Daarom vragen wij het college het huidige, onvolledige voorstel terug te nemen en in plaats daarvan met ons in gesprek te gaan over de voorwaarden voor een eerlijk, duurzaam, eeuwigdurend erfpachtstelsel. Dit maakt het mogelijk om in een later stadium een volledig plan aan de raad voor te leggen dat mogelijk wel kan steunen op brede instemming", zeggen zij.

Eeuwigdurend

In Amsterdam is zo'n tachtig procent van de grond in handen van de gemeente. De huur voor deze grond, de canon, wordt nu doorgaans elke vijftig jaar opnieuw vastgesteld.

Op deze gang van zaken was veel kritiek, waarna de nieuwe coalitie vorig jaar met zogenaamde 'eeuwigdurende erfpacht' op de proppen kwam. Dit stelsel zou dit jaar in moeten gaan.