Om overlast op het Amsterdamse binnenwater te beteugelen, is de gemeente Amsterdam gestart met het toepassen van het 'three strikes out' principe.

Dit houdt in dat reders met een exploitatievergunning die de regels overtreden, na drie waarschuwingen hun vergunning kunnen kwijtraken. Het gaat dan om overtredingen van de rondvaartboten op het gebied van geluidsoverlast, te snel varen en veiligheid. 

In 2015 waren er bijna 600 meldingen van geluidsoverlast. Het jaaar ervoor 373. Het aantal meldingen van snelheidsoverlast nam toe van 285 in 2014 naar 426 in 2015. Het gaat hierbij om klachten over rondvaartboten en plezierboten. 

Wethouder Udo Kock vindt dat Iedereen in Amsterdam van de grachten moet kunnen genieten. "Daarom blijven we inzetten op handhaving van regels voor geluidsoverlast, vaarsnelheid", zegt hij.