Het gaat slecht met de bijen. Behalve in Amsterdam. Het aantal bijensoorten in de stad is de afgelopen vijftien jaar met 45 procent toegenomen.

Ook met de vlinders gaat het goed. Van de soorten die zich in Amsterdam voorplanten komt 85 procent op meer plekken in de stad voor dan twintig jaar geleden.

Daarnaast werden veertien van de in 2014 en 2015 waargenomen wilde bijensoorten waren niet meer gezien sinds 1970. Dit zijn conclusies die staan in het rapport 'Bijen en dagvlinders in Amsterdam'.

Het aantal wilde bijen en vlinders zijn een goede graadmeters van de ecologische rijkdom van de stad. De gemeente zet dan ook actief in op bij- en vlindervriendelijk beheer van het groen. En dat helpt, zo blijkt.

Bloementuinen

Er zijn de afgelopen tien jaar wilde bloementuinen aangelegd in de stad en wordt er geen gif meer gebruikt in het openbare groen. 

Al sinds de jaren vijftig gaat het niet goed met de bijen en vlinders in Nederland. Meer dan de helft van de soorten wordt met uitsterven bedreigd. Op initiatief van Partij voor de Dieren-raadslid Johnas van Lammeren werd er een onderzoek gedaan naar het aantal bijen in Amsterdam.