De Rekenkamer heeft een kritisch rapport gepubliceerd over de renovatie van Oostlijn. Zoals zoveel infrastructurele projecten in de stad liep ook dit project, qua tijd en kosten, volledig uit de hand.

Amsterdammers werden de afgelopen jaren meerdere malen geconfronteerd met grote werkzaamheden aan de Oostlijn.

Vooral het aanpassen van de vluchtwegen leverde veel problemen op. Oorspronkelijk was het idee dat dit deelproject alleen al in 2010 zou zijn afgerond. Maar de renovatie is zelfs nu, begin 2016, nog steeds niet helemaal afgerond.

Daarnaast stegen de kosten van 68,5 miljoen naar bijna 150 miljoen euro. Volgens de rekenkamer zijn de oorzaken voor het moeizame verloop van het project 'divers'.

Gesloten cultuur

Zo was de projectorganisatie niet goed ingebed in de gemeentelijke organisatie volgens de rekenkamer. Bovendien waren er 'knellende kaders' in termen van tijd en geld.

Daardoor verliep zowel in de voorbereiding als in de uitvoering het project moeizaam. Bovendien was er een gesloten cultuur waarin het melden van problemen niet vanzelfsprekend was.

Aanbevelingen

De rekenkamer formuleert negen lessen zoals: 'een project is een gezamenlijke opgave en 'betrek de beheerder bij het opdrachtgeverschap.' De rekenkamer beveelt aan om de lessen uit het onderzoek te gebruiken om de lessen van de Noord/Zuidlijn te actualiseren.

Het college van burgemeester en wethouders laat in een reactie weten echter dat het vindt dat de lessen weinig toevoegen en ziet geen geen aanleiding om deze te actualiseren. De rekenkamer laat weten het hier niet mee eens te zijn.