Amsterdamse erfpachters ontvangen deze week een brief over het nieuwe erfpachtstelsel. Door een vergissing bij de drukker zijn een onbekend aantal brieven echter op briefpapier van Waternet gedrukt.

De gemeente laat weten dat Waternet helemaal niets te maken heeft met de vernieuwing van het erfpachtstelsel. 

De gemeente wil dit jaar eeuwigdurende erfpacht invoeren om erfpachters meer zekerheid te geven over hun erfpachtkosten.

In de brief staat wat er gaat veranderen, welke stappen dit jaar worden gezet en wanneer inspraak mogelijk is.