De VVD en SP hebben schriftelijke vragen gesteld over het gevelbord van ijssalon Monte Pelmo in de Jordaan.

Het gevelbord voldoet na vijftig jaar niet meer aan de regels en moet van stadsdeel Centrum binnen vier weken zijn verwijderd.

De partijen willen onder andere weten of het niet mogelijk is om tot een maatwerkoplossing te komen, gezien het bord er al vijftig jaar hangt. Ook vragen zij zich af of er volgens het college mogelijkheden zijn voor historische borden een uitzondering te maken op het beleid.

Volgens de Welstandsnota uit 2013 zijn vaste gevelborden niet meer toegestaan. De gevelreclame mag alleen uit losse letters of een uithangbord bestaan.

Een speciaal opgerichte Facebookpagina voor het behoud van het historische gevelbord kan inmiddels al op ruim drieduizend likes rekenen.