Amsterdam schat de waarde van erfpachtgrond veel te hoog in, blijkt uit een rapport van een commissie onder leiding van oud-financieel ombudsman Nol Monster en twee erfpachtdeskundigen

Volgens de gemeente is alle Amsterdamse erfpachtgrond bij elkaar zo'n zestig miljard euro waard. Maar dit bedrag ligt in werkelijkheid tussen de vijftien en twintig miljard euro. Zo concludeert een commissie waarover De Volkskrant woensdag schrijft.

Het rapport van de commissie-Monster is geschreven in opdracht van de Stichting Erfpacht Belang Amsterdam (SEBA). De conclusie komt volgens SEBA-voorzitter Koen de Lange "overeen met de kritiek die wij al langer hebben. Het wordt nu echt de hoogste tijd dat men met ons gaat onderhandelen over een compromis", aldus De Lange.

In Amsterdam is zo'n tachtig procent van de grond in handen van de gemeente. De huur voor deze grond, de canon, wordt nu nog elke vijftig jaar opnieuw vastgesteld. Op deze gang van zaken was veel kritiek, waarna de gemeente vorig jaar met zogenaamde 'eeuwigdurende erfpacht' op de proppen kwam. Dit stelsel zou dit jaar in moeten gaan.