De GGD en de politie in Amsterdam hebben een nieuw telefonisch meldpunt gelanceerd voor slachtoffers van seksueel misbruik. 

Jaarlijks melden er zich tachtig tot negentig slachtoffers van seksueel misbruik bij de politie in Amsterdam. Maar betrokken instanties, zoals de GGD, denken dat het er eigenlijk veel meer zijn.

Drempel

"Ik denk dat er schroom is. Ik denk dat het voor veel slachtoffers toch een soort drempel is om na seksueel misbruik naar de politie te gaan", vertelt Paul van der Velpen, directeur GGD Amsterdam.

Bij het nieuwe telefonisch meldpunt kun je 24 uur per dag terecht, nog voordat er aangifte is gedaan bij de politie. "Met degene die belt, wordt er overlegd. Wil het slachtoffer aangifte doen, wil ze meteen contact met de zorg? Dan komt er direct een zorgcoördinator om het slachtoffer te begeleiden", aldus Van der Velpen.

Trajecten

De zorgcoördinator begeleidt het slachtoffer door alle trajecten, zoals medisch onderzoek, psychische hulp en het al dan niet doen van aangifte. Het slachtoffer kan er nu dus ook voor kiezen om helemaal geen contact op te nemen met de politie.

"Er wordt niet gezegd dat je aangifte moet doen, maar er wordt wel goed gesproken. Wat zijn de voor- en nadelen? Wij denken dat de kans groter is dat er aangifte wordt gedaan, maar dat is niet ons grootste doel. Ons eerste doel is zorg, maar dit zou goed een tweede doel kunnen worden."