De gemeente Amsterdam opent een telefonisch meldpunt waar slachtoffers van seksueel geweld zich kunnen melden voor verder onderzoek en ondersteuning. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) zal slachtoffers indien gewenst begeleiden op medisch, forensisch en psychisch vlak.

Het centrum opent met 0800-0188 een gratis nummer waar slachtoffers van recent seksueel geweld 24 uur per dag, zeven dagen per week terecht kunnen voor hulp of advies. Nieuw is dat er door slachtoffers contact opgenomen kan worden voordat er aangifte is gedaan bij de politie.

Het punt richt zich op gevallen van recent seksueel geweld. Als het langer dan zeven dagen geleden heeft plaatsgevonden kan er tijdens kantooruren gebeld.

De gemeente constateert dat er groeiende behoefte is aan bijstand voor slachtoffers. Uit een rapport van de GGD blijkt dat er jaarlijks gemiddeld 80 slachtoffers van recent seksueel geweld een sporenonderzoek bij de politie ondergaan. Een aanzienlijk deel van die slachtoffers is al eerder misbruikt, mishandeld of heeft hulpverlening gehad voor traumaklachten.