Bewoners van de Zieseniskade en omgeving in Amsterdam zijn, als ze hun auto nog in de straat willen parkeren, volgend jaar een paar honderd euro kwijt voor een toegangspas waarmee een paaltje omlaag kan.

Het Leidseplein, het Kleine-Gartmanplantsoen en een deel van de Marnixstraat moeten op termijn namelijk autovrij worden. Daarom wordt de rijrichting van de Zieseniskade in januari omgedraaid.

De gemeente vreest dat veel taxi's en andere auto's daardoor door de straat gaan rijden. Om dat te voorkomen wordt er een beweegbaar paaltje dat het autoverkeer blokkeert neergezet.

De paal gaat om 19.00 uur 's avonds omhoog en 's ochtends om 07.00 uur weer omlaag. Wie in de buurt woont of werkt en er na 19.00 uur zijn auto wil parkeren, moet een speciale ontheffing aanvragen. Die kost 110 euro voor twee jaar, ook wordt er 50 euro borg voor de toegangspas gevraagd. Dat bedrag komt bovenop de parkeervergunning, die voor de bewoners 534 euro per jaar is.

Opheldering

De SP vindt de gang van zaken onbegrijpelijk en heeft vandaag opheldering aan het stadsbestuur gevraagd. "Bent u het met de SP eens dat het van de gekke is dat bewoners van de Leidsepleinbuurt 110 euro moeten betalen, alleen maar voor een pasje om met hun auto hun huis te kunnen bereiken?", schrijft de partij aan het stadsbestuur.

Het beweegbare paaltje is nu al in de straat geplaatst, maar wordt vanaf 11 januari 2016 pas gebruikt. Dan wordt de rijrichting van de Zieseniskade omgedraaid. De taxistandplaats op het Leidseplein moet in 2018 verplaatst zijn. Op dat moment gaat de paal vanaf 21.00 uur omhoog in plaats van 19.00 uur.