D66 maakt zich in Amsterdam zorgen om jongeren met een crimineel verleden, die van scholen zouden worden geweerd omdat ze geen Verklaring Omtrent het Gedrag hebben.

De partij zegt 'verontrustende signalen' te krijgen dat onderwijsinstellingen jongeren met een strafblad weren. Scholen zouden voorselecteren op justitiële antecedenten en omdat die niet openbaar zijn, vragen of betrokkene een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan krijgen. Ook denkt D66 dat jongeren worden afgeschrikt door de vraag om een VOG te laten zien.

Onderwijsinstellingen zouden onder meer om een VOG vragen omdat deze verklaring nodig is voor veel stages. "Zonder opleiding of werk hebben zij geen toekomstperspectief. We moeten alles uit de kast halen om te voorkomen dat jongeren aan de kant staan", vindt D66-raadslid Ariella Verheul.

Verheul stelt dinsdag schriftelijke vragen aan het stadsbestuur. Ze wil dat er samen met de onderwijsinstellingen naar een oplossing gezocht wordt.