Het Amsterdam Museum moet waarschijnlijk verhuizen. Sinds deze week is er een nieuwe directeur die moet zoeken naar een nieuwe locatie.

De Vrienden van de Binnenstad zijn bang het historische gebouw te verliezen. De centrumbewoners vrezen dat het een hotel of grote winkel wordt.

"Verder die diepte in, verder die breedte van de stad in. Kijken waar Amsterdammers zich bij thuis voelen en wat de stad daarin kan betekenen. Dat is waar ik me sterk voor ga inzetten", beloofd de nieuwe directeur van het Amsterdam Museum Judikje Kiers. 

Concreet houdt dat in dat de nieuwe directeur nauwer wil gaan samenwerken met andere musea in de stad. En dat de lijn van modernere exposities als die over voetbal en graffiti wordt doorgezet.

De vraag is alleen of dat op de huidige locatie in het Burgerweeshuis gaat gebeuren. In de bekendmaking van haar aanstelling stond dat de verkenning naar een nieuwe locatie van het museum een belangrijke taak van Kiers wordt. 

"Dit gebouw is een fantastisch en historisch gebouw op een fantastische plek. Maar voor de museale opstellingen is het soms niet al te handig. Veel trapjes, veel kleine ruimtes, slecht toegankelijk voor minder validen", zegt Kiers.