Overtredingen op de wet Kinderopvang zouden strafbaar moeten worden gesteld. Daarvoor pleit advocaat Richard Korver, die de ouders van slachtoffers in de zedenzaak rond Robert M. bijstond.

Als het aan de advocaat ligt, kunnen overtreders in de toekomst geen nieuwe kinderdagverblijven meer openen.

Vijf jaar geleden, op 12 december 2010, maakten de autoriteiten bekend dat de ergste zedenzaak in het bestaan van de stad aan het licht is gekomen. Robert M. is dan net aangehouden en heeft, zo zal duidelijk worden, 87 kinderen misbruikt . 

Bovendien vervaardigde en verspreidde hij kinderporno.

Veranderingen

M. werkte op diverse kinderdagverblijven in de stad. Naar aanleiding van de zaak worden veranderingen doorgevoerd in de kinderopvang, zo gaat de GGD veel strenger controleren.

Belangenorganisatie Boink, die opkomt voor ouders met kinderen die naar de kinderopvang gaan, onderstreept dat er de afgelopen vijf jaar veel veranderd is in de opvang, maar stelt tegelijk dat er nog stappen gezet moeten worden.

"Ik denk dat we wat naïef waren, in het verleden", stelt Gjalt Jellesma van de organisatie. "Maar er zijn ook veel dingen niet veranderd. Zo denk ik dat pedagogische medewerkers eerder aan de bel moet trekken, als zij misstanden vermoeden." 

Harder optreden

Voor advocaat Richard Korver gaat dat niet ver genoeg. Hij wil dat er harder opgetreden wordt tegen misstanden, zodat eigenaren van kinderdagverblijven na een overtreding niet opnieuw de fout in kunnen gaan. 

"Nu is het zo dat als de GGD constateert dat er dingen niet goed zijn, ze dan bestuurlijke maatregelen kunnen nemen. Ze kunnen een kinderdagverblijf bijvoorbeeld tijdelijk sluiten, maar vervolgens kan een ondernemer opnieuw een vergunning aanvragen en een straat verder een nieuwe zaak beginnen", zegt hij.

"Terwijl ik denk dat we zo'n overtreding strafbaar moeten stellen. Dan krijgt iemand geen Verklaring omtrent het gedrag (VOG) meer en kan hij ook geen kinderdagverblijf meer beginnen", vervolgt de advocaat.

Korver wil overtreding op wet Kinderopvang strafbaar stellen
Korver wil overtreding op wet Kinderopvang strafbaar stellen

Wet

Korver geeft aan dat om strafbaarstelling te realiseren, er slechts één artikel in de wet Kinderopvang hoeft worden toegevoegd.

"Destijds, vijf jaar geleden, toen iedereen in deze stad werd opgeschrikt door de zedenzaak, is er overleg geweest met het ministerie. Ik begrijp niet waarom dat artikel uiteindelijk niet is toegevoegd", zegt hij. "Misschien ligt er een rol voor de politiek om daar alsnog mee aan de slag te gaan." 

Volgens Jellesma is men in de stad scherp op misstanden in de kinderopvang, maar moet ervoor gewaakt worden dat die alertheid niet wegzakt.

Het stadsbestuur laat in een reactie weten dat er veel verbeterd is in de kinderopvang en dat de zaak scherp in de gaten te houden.