Sinds de sluiting van meerdere coffeeshops in de stad is de druk op de overgebleven shops toegenomen. Zelfs zodanig dat de Bond van Cannabisdetaillisten waarschuwt dat ze de klandizie niet meer aankunnen.

Gevreesd wordt voor veel overlast, een toename in straathandel en meer gevaar voor de zogenaamde bijvullers, die de coffeeshop van de voorraad aanvult.

Sinds de sluiting van meerdere coffeeshops hebben de overgebleven shops veel meer klanten over de vloer. Meer kopers klinkt positief, maar het tegendeel is waar.

Bekijk video:

Coffeeshops vrezen te hoge druk door sluitingen
Coffeeshops vrezen te hoge druk door sluitingen

Randvoorwaarden

"Ik zal niet ontkennen dat een onderneming natuurlijk blij is met meer klanten. Maar wij hebben een aantal randvoorwaarden, waarvan overlast er ook één is. En je ziet dat het eigenlijk niet meer op een normale manier te behappen is", zegt Joachim Helms van de Bond van Cannabisdetaillisten.

In 2014 waren er 220 coffeeshops in Amsterdam. Daarvan moeten er 46 dicht. Elf vanwege het afstandscriterium, negentien shops vanwege project 1012, en nog eens zestien door overtredingen.

Interieur

Het gevolg daarvan zijn lange rijen, klanten die voor de deur van de coffeeshop hun jointje moeten roken en veel overlast op straat. "Coffeeshops moeten hierdoor hun interieur aanpassen", zegt Helms. "Dat ze bijvoorbeeld een aantal banken eruit halen zodat ze de hordes mensen naar binnen kunnen krijgen."

Problemen

Maar er zijn ook minder zichtbare problemen, zoals de toegenomen druk op de bevoorrading van coffeeshops. Shops mogen officieel 500 gram in huis hebben. Maar nu die voorraad er sneller doorheen gaat, moeten bijvullers steeds vaker op pad. "Hoe vaker een shop bevoorraad moet worden, hoe groter het risico dat de bijvullers lopen om bijvoorbeeld overvallen te worden of in de problemen te komen", zegt Joachim Helms.