Het aantal racistische incidenten is tussen 2013 en 2014 met 26 procent toegenomen. De meeste gevallen vonden plaats in Amsterdam. Daarna volgen Den Haag en Rotterdam.

Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport over antisemitisme, racisme en extreem-rechts geweld in Nederland. Het rapport is afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van de Anne Frank Stichting.

In 2014 vonden er 2764 racistische incidenten plaats, het jaar doorvoor 2189. 

Moslims

Er zijn verschillende categorieën in het onderzoek. De categorie 'geweld' vormt de grootste groep, schrijft dagblad Trouw. Bijna twintig procent van de incidenten bestaat uit geweldsincidenten. Bedreiging en discriminatie volgen hierna. Het aantal discriminatie-incidenten is het snelst gestegen. De stijging van het discriminatiemeldingen tegen moslims is het hoogst.

Er zijn wel kanttekeningen te plaatsen bij het onderzoek, zegt Willem Waagmeester van de Anne Frank Stichting. "De politie is in 2014 anders gaan registeren en let scherper op discriminatie. Agenten gebruiken het label bij hun registratie sneller. Vaak ook in combinatie met andere labels, zoals geweld of bedreigingen", zegt Waagmeester. 

Antisemitisme

Ook is het aantal incidenten met een antisemitisch karakter toegenomen, namelijk van 61 naar 76 meldingen. Onderzoekers melden dat er een duidelijk verband is met maatschappelijke kwesties als Zwarte Piet en het conflict tussen Palestina en Israël.