Zeker één Nederlandse universiteit moet de kans krijgen om te werken met een bestuur dat studenten en docenten zelf mogen vormgeven. De SP wil dat de Tweede Kamer instemt met een experiment hiertoe, naar aanleiding van de bezetting van het Maagdenhuis, eerder dit jaar.

SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk stelt dat vandaag voor tijdens het Kamerdebat over zijn initiatiefnota voor "een nieuwe universiteit".

In zijn plan doet hij veertig voorstellen om universiteiten op een andere manier te organiseren. Aanleiding voor zijn initiatief zijn de protestacties afgelopen voorjaar in het Maagdenhuis, onderdeel van de UvA. De SP'er ging voor zijn plannen onder meer te rade bij betrokken studenten en docenten.

Zo vindt hij dat het bestuur rechtstreeks moet worden gekozen door studenten en personeel en moeten zij op alle belangrijke besluiten instemmingsrecht krijgen. Op die manier komt er volgens de SP meer democratie op universiteiten, verdwijnen de perverse prikkels in de financiering en komt er een rechtvaardig personeelsbeleid. 

Van Dijk denkt dat voldoende politieke steun voor zijn experiment haalbaar is. "Ik denk niet alle partijen het eens zijn met al mijn punten. Maar een experiment is veilig. Als blijkt dat het niet werkt, dan stop je er gewoon mee."