Amsterdam gaat met spoed 2.700 extra sociale huurwoningen bouwen. Daarmee moet de groep woningzoekende vluchtelingen, psychiatrisch patiënten en andere 'kwetsbare' Amsterdammers binnen drie jaar onderdak krijgen.

Dat blijkt uit een brief van verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens.

De tijdelijke woningen moeten worden gebouwd op braakliggende grond. Ook leegstaande kantoorgebouwen wil hij laten ombouwen.

Jonge vluchtelingen wil hij onderbrengen in studentenhuisvesting. Uiteindelijk moeten de kwetsbare groepen in 2018 binnen drie maanden onderdak kunnen vinden.

De maatregel moet voorkomen dat de wachttijden voor alle Amsterdammers verder oplopen. De kwetsbare groep bestaat uit vluchtelingen, mensen met medische problemen, verslaafden, probleemgezinnen, mantelzorgers en slachtoffers van huiselijk geweld.

Maximaal 30 procent van alle vrijgekomen sociale huurwoningen worden nu toegekend aan deze groep.