De kans lijkt klein dat de 55 miljoen euro die de gemeente tekort komt na het centraliseren van 44 verschillende boekhoudingen nog terugkomt.

Dat blijkt uit een vertrouwelijk stuk van de gemeente dat behandeld is in het College van burgemeester en wethouders maar daarna is teruggenomen omdat er geen overeenstemming over was.

In een spoedvoordracht die besproken is op 17 november in het college van B&W staat dat "de verwachting is dat na achttien maanden intensieve analyse en afstemming verder zoeken niets oplevert." Bovendien staat in een advies van het Gemeentelijk Management Team: "Het spoor terugzoeken levert in de overtuiging van het GMT echter niets meer op."

Kortom, op 17 november werd er intern nog van uit gegaan dat de kans klein is dat de 55 miljoen ooit wordt teruggevonden. Het stuk werd echter teruggenomen na bespreking door de verschillende wethouders.

Geen status

Een woordvoerder van wethouder Kock wil geen commentaar geven omdat het stuk "geen status" heeft. Hij benadrukt dat het niet gaat om een geheim stuk. 

In de brief van 24 november aan de gemeenteraad staat dat het college uiteindelijk besloten heeft om door te gaan met de zoektocht in de eerste maanden van 2016. Volgens het college is de "huidige stand van ontvlechting daarmee nadrukkelijk een tussenstand."

Wethouder Kock zei woensdagavond in de gemeenteraad dat het geld niet weg was: "we kunnen het alleen niet vinden. Als we het echt niet terug kunnen vinden, dan zullen we uiteindelijk 9 miljoen tekort komen."