Kinderen van vluchtelingen die in de noodopvang in de stad verblijven, kunnen binnenkort naar school. Dat heeft het stadsbestuur besloten nu blijkt dat de noodopvang van asielzoekers langer duurt dan gedacht.

"Alle kinderen van vijf to achttien jaar vallen onder de leerplichtwet", aldus de gemeente. "Ook asielzoekers hebben recht op onderwijs."

Het gaat om zo'n 230 leerplichtige kinderen. Leerlingen van zes tot en met twaalf jaar wil de gemeente onderbrengen op basisscholen op loopafstand van de noodopvang, waar ze terechtkunnen in nieuwkomersklassen.

Voor het middelbaar onderwijs regelt de gemeente vervoer naar scholen. Sinds 16 september zitten er op verschillende plekken rond de 1.250 vluchtelingen in de noodopvang. Het uitgangspunt was dat ze hier korte tijd zouden verblijven en daarna zouden doorstromen naar een asielzoekerscentrum.