Hinderlijk gepiep van achteruitrijdende vrachtwagens, shovels, hijskranen en heftrucks moeten binnenkort verleden tijd zijn in het Amsterdamse havengebied. Met de campagne HoorbaarMinder wil het havenbedrijf geluidshinder verminderen.

Daarom komt er een proef tot het einde van het jaar met zo'n honderd voertuigen, die worden voorzien van een ruissignaal.

Op korte afstand van het achteruitrijdende verkeer zijn hierbij niet langer piepjes maar een sissend geluid te horen. Dit verdwijnt echter op een grotere afstand in de omgevingsruis. Als de test slaagt, worden naar verwachting zo'n duizend voertuigen hiervan voorzien. Uiteindelijk moet al het verkeer in het havengebied, maar ook op industrieterreinen in Zaanstad, Beverwijk en Velsen, ermee worden voorzien.

Het Havenbedrijf Amsterdam werkt aan de verbetering van de leefbaarheid in het gebied. Eerder deed het al iets aan geurhinder, waarbij 41 elektronische neuzen 24 uur per dag veranderingen in de luchtsamenstelling signaleren.