De Universiteit van Amsterdam krijgt in december een aantal stilteruimtes in haar panden.

Onder meer de Centrale Studentenraad (CSR) had een verzoek voor stilte- of gebedsruimtes ingediend.

De UvA verwijs tijdens de gesprekken naar de scheiding tussen kerk en staat. Een seculiere openbare universiteit zou de uitoefening van religieuze rituelen niet moeten faciliteren, zo beargumenteerde het bestuur. Toch gaven de studenten zich daarmee niet gewonnen en bezetten zij een lokaal in het P.C. Hoofthuis.

Na de aanhoudende protesten heeft de UvA besloten om stilteruimtes te gaan inrichten, meldt Folia Magazine. Het worden permanente ruimtes zonder meubilair, vertelt de rector magnificus Dymph van den Boom.

De stilteruimtes komen op de Roeterseilandcampus, de Binnenstadscampus en het Science Park.