Er komen tienduizend extra woningen in Sloterdijk. Dat heeft de Metropoolregio Amsterdam afgesproken met het Rijk. Er zal nieuwe ruimte worden gecreëerd voor de woningen.

Waar de woningen precies komen te staan is niet bekend, maar onderzocht wordt of er gebouwd kan worden op het huidige opstelterrein voor treinen aan de Zaanstraat.

Kantoren

In augustus werd al bekend dat leegstaande kantoren zullen worden omgebouwd tot woningen. Uiteindelijk moet er in het gebied een combinatie ontstaan van wonen, werken en voorzieningen, met een betere aansluiting op de rest van de stad. 

Andere doelen die de Metropoolregio met de provincie en het Rijk hebben, is het aanpassen van de Haarlemmerweg (N200). Zo wordt tussen de Seineweg, ter hoogte van station Sloterdijk en de Admiraal de Ruijterweg, de snelheid op de N200 teruggebracht naar vijftig kilometer per uur. Op een groot deel mag daar nu nog zeventig kilometer per uur gereden worden.

Station

Het is tevens de bedoeling dat station Sloterdijk beter wordt aangesloten op de omgeving. Er wordt daarom onderzocht op welke manieren de bereikbaarheid van het station kan worden verbeterd. 

Wanneer de bouw van de woningen start, is niet bekend.