Volgens stadsdeelbestuurder Centrum, Jeanine van Pinxteren, zal het aantal touringcars in de binnenstad nog voor 2018 drastisch afnemen.

Al eerder waren daar plannen voor maar concreet heeft dit nog weinig opgeleverd. Dat gaat veranderen aldus Van Pinxteren op AT5 in Park Politiek.

In het bestuursakkoord van stadsdeel Centrum uit 2014 staat: "Gezien de onveranderd grote druk op de openbare ruimte in Amsterdam zetten wij in op schoon, efficiënt en veilig verkeer. Daarom weren we touringcars uit de binnenstad".

Tot op heden is daar weinig van terecht gekomen erkent ook verantwoordelijk bestuurder Van Pinxteren: "Dat klopt maar het is niet zo met een bestuursakkoord dat alles wat er in staat meteen kan gebeuren. Over de touringcars moeten we goed overleggen met het college. Het college is overigens dezelfde mening toegedaan".

Merkbaar

Hoewel er nu nog duizenden touringcars dwars door de binnenstad rijden heeft stadsdeel Centrum wel recent overlegd met Verkeerswethouder.

Litjens: "De vermindering gaat voor 2018 echt merkbaar worden. Er zijn touringcars die groepen mensen echt moeten afleveren in het centrum. Maar dat zijn er maar heel weinig. We kunnen de overstap van touringcar naar rondvaartboot een eindje opschuiven". 

Concreet wordt daarbij gedacht aan de Passengers Terminal. Van Pinxteren: 'Er is daar een grote parkeergarage gemaakt. Daar moet een chauffeur 7 euro 50 voor betalen. Ja dat zal hij straks toch moeten doen.'

Vignetten

Daarnaast wordt er nu serieus gedacht aan een vignettensysteem zoals die ook in het buitenland vaak gelden. Chauffeurs moeten dan vooraf tegen betaling een vignet kopen om in het centrum te mogen rijden.

Van Pinxteren: "Zelfs op Texel is dat, Amsterdam moet hier ook gewoon eens in meegaan". Volgens Van Pinxteren staat Verkeerswethouder Litjens ook positief tegenover zo'n vignettensysteem.