Wethouder Pieter Litjens (VVD) wil dat er veel minder auto's op het Muntplein in Amsterdam komen te rijden. Hij concludeert na uitgebreid kentekenonderzoek dat er veel auto's onnodig in het stadshart rijden.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 25 procent van het verkeer in het stadshart een bestemming heeft in het gebied, zoals laad/los verkeer of vergunningshouders.

Volgens Litjens biedt dit kans om het aantal auto's door het stadshart substantieel te verminderen. Eerder waren er al plannen gepresenteerd om minder auto's toe te laten rondom het Muntplein maar de nieuwe plannen gaan veel verder.

Zo stelt de wethouder voor om de Vijzelstraat compleet autovrij te maken tussen de Reguliersdwarsstraat en het Muntplein. Ook kan verkeer van Het Singel niet langer het Muntplein oprijden.

Verkeer van het Rokin mag ook het plein niet meer op. Kortom, daardoor ontstaat er veel meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Wel komt er voor het lokale laad/losverkeer rondom het Muntplein een bereikbaarheidsplan.

Weesperplein

Volgens Litjens leiden de voorgenomen verschuivingen tot minder verkeer rondom de Overtoom maar juist wat meer rondom het Weesperplein. Met maatregelen om de doorstroming te verbeteren verwacht Litjens niet dat dit tot veel problemen leidt. 

In december/januari gaat er met belanghebbenden zoals de taxibranche, bewoners en bedrijven gesproken worden. Voor het zomerreces moet de raad er vervolgens over stemmen en eind 2016 wil Litjens dat de plannen gerealiseerd zijn.