De VVD en PvdA zijn blij dat er nu een plan van aanpak voor de jeugdhulpverlening in de stad is, maar missen ook nog aandacht voor bepaalde punten.

Het plan werd dinsdagmiddag naar buiten gebracht.

Belangrijkste conclusies zijn dat er nu niet gewacht moet worden totdat het kind aangeeft dat er sprake is van kindermishandeling, medewerkers van woningcorporaties worden getraind en de professionals gaan werken volgens "een gezin, een plan en een regisseur".

"We zijn ook kritisch", zegt VVD-raadslid Samira Bouchibti over het plan van aanpak. "Omdat de huisartsen nog veel meer betrokken moeten worden. De jeugdgezondheidszorg. Het onderwijs wordt ook nog te weinig genoemd. Ik denk dat het een hele goede stap in de richting is, juist ook omdat de inspectie er bovenop zit. Maar er kan nog wel een tandje bij."

Niet genoeg

Ook de PvdA is gematigd tevreden. "Het is mooi dat er nu een plan ligt. Het is natuurlijk niet genoeg", vindt Sofyan Mbarki van de PvdA. 

"Waar het uiteindelijk om gaat zijn gezinnen die niet in beeld zijn. In het plan staat dat dat nog uitgewerkt moet worden. Maar het is wel de essentie. Dat heeft deels te maken met procedures die nog lopen, maar ook met de samenwerking tussen instanties", aldus Mbarki.

Bekijk video: