De gemeente Amsterdam heeft dinsdag een rapport naar buiten gebracht met verbeterpunten voor de jeugdhulpverlening, naar aanleiding van de dood van de 10-jarige Ferdyan.

Sinds begin dit jaar is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp, een taak die eerder nog bij de provincie lag.

Twee maanden geleden werd er een vernietigend inspectierapport gepresenteerd over de jeugdhulpverlening, naar aanleiding van de dood van de 10-jarige Ferdyan.

"Professionals en meldpunten brachten de chronische problematiek van ouders en de patronen onvoldoende in verband met veiligheidsrisico's voor de kinderen", stond er in dat rapport.

Plan van aanpak

Naar aanleiding van dat rapport begon de gemeente met het maken van een plan van aanpak, dat dinsdag door het stadsbestuur is besproken. 

In het geval van Ferdyan kwamen de hulpdiensten nog niet in actie, mede omdat het kind zelf niet aangaf dat er iets mis was. Dat moet anders, zegt de gemeente nu.

"Het is van belang te onderkennen dat (getuige zijn van) huiselijk geweld een vorm van kindermishandeling is. Kindsignalen zijn daarbij niet relevant. Het feit dat er kinderen zijn is het kindsignaal", staat in het rapport. 

Medewerkers woningcorporaties

Er wordt uitgebreid gereageerd op de kritiek van de organisatie Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ). Zo worden medewerkers van woningcorporaties nu getraind in het signaleren van zorgelijke signalen ten aanzien van kindveiligheid en de professionals werken nu volgens "een gezin, een plan en een regisseur".

Ook moeten huisartsen en Ouder- en Kindteams (OKT) beter samenwerken. 

De inspectie heeft aangegeven gedurende een jaar het verbetertraject van de gemeente te blijven volgen. Binnenkort wordt het plan met verantwoordelijk wethouder Simone Kukenheim in de gemeenteraad besproken.