Het project dat de gemeente Amsterdam met de Stichting Regenboog startte om de groep zogenaamde 'nieuwe' daklozen op te vangen slaat niet echt aan.

Het gaat om daklozen die niet verslaafd of in de war zijn en bijvoorbeeld op straat zijn beland tijdens de economische crisis.

Met het project 'onder de panne' proberen gemeente en de Regenboog deze mensen onder te brengen bij een Amsterdammer in huis. 

Honderdveertig mensen proberen nu nog onderdak te vinden op deze manier, maar de animo om een stadsgenoot te hulp te schieten is erg klein.    

'We zijn met de gemeente en woningbouwverenigingen in overleg om echt aantrekkelijke veranderingen in de wetgeving aan te brengen. Mensen met een uitkering zouden er bijvoorbeeld iets op vooruit kunnen gaan als ze een kamer beschikbaar stellen voor een dakloze', zo stelt Chulah Berkowitz van Stichting de Regenboog.