Het Amsterdamse stadsbestuur vindt dat de gemeenteraad eerder en beter over het onderwijsrapport van het Kohnstamm instituut geïnformeerd had moeten worden.

Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Verantwoordelijk wethouder Simone Kukenheim (Onderwijs) lag de afgelopen weken onder vuur, omdat ze het rapport bewust nog niet naar buiten bracht.

'Onverstandig'

Zo werd het rapport in augustus nog niet naar de gemeenteraad gestuurd maar wel naar gemeenteraadslid Jan Paternotte van D66. "Dat was onverstandig", schrijft het college. 

D66 wilde dat er nog een vergelijking met Utrecht werd gemaakt. Maar volgens het stadsbestuur gingen de ambtenaren niet direct met die opdracht aan de slag. "Het college betreurt deze gang van zaken. Het college is van mening dat er beter op het proces gestuurd had moeten worden en dat dit in de toekomst dus anders moet."

Verschillende standpunten

De gemeenteraad moest volgens het college beter op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen van het rapport. "In het licht van de raadsbrede vraag om onderzoek en gezien het feit dat de raadsfracties verschillende standpunten over de aanpak hebben, was het beter geweest de raad zorgvuldig mee te nemen in de verschillende stappen en de stand van zaken van het onderzoek."

Aanvankelijk was het de bedoeling om het rapport met de aanvulling eind september te openbaren, dat gaat nu zeker tot december duren. Woensdag wordt er in de gemeenteraad gedebatteerd over de vraag of het rapport al naar de raad opgestuurd had moeten worden.