Volgens het Kohnstamm Instituut heeft wethouder Simone Kukenheim geen belangrijk onderwijsrapport bewust achtergehouden voor de Amsterdamse gemeenteraad.

Het instituut dat dat beweert, heeft zelf het rapport opgesteld. Woensdag moet Kukenheim zich verantwoorden voor het vermeend achterhouden van drie rapporten.

Het belangrijkste van die drie kwam van de hand van het Kohnstamm instituut, een onderzoeksinstituut voor opvoeding en onderwijs. Het ging over de aanpak van zwakke scholen in de stad. Vorige week meldde Het Parool dat de wethouder het rapport bewust in een la liet liggen.

Asscher

Het rapport schetst namelijk een positief beeld van het beleid van haar voorganger, Lodewijk Asscher, en dat zou de reden zijn geweest voor D66'er Kukenheim om het rapport achter te houden. Asschers 'Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam' werd door Kukenheim grotendeels stopgezet.

Maar het bewuste rapport was nog niet klaar, zegt Guuske Ledoux, wetenschappelijk directeur van het Kohnstamm Instituut. "Wij hebben in augustus een rapport naar de gemeente gestuurd waarvan wij dachten: 'dit is het.' Toen is het besproken in de raadscommissie, zij wilden vervolgens een aanvulling op het rapport. Er werden vergelijkingen gemaakt met andere steden, ze wilden daar nog iets meer steden in betrekken. Dat is aan ons gevraagd en dus was het rapport nog niet af."

Verrassing

Ledoux was dan ook erg verrast dat het rapport vervolgens in de krant kwam te staan. "Ik was wel verbaasd om het rapport vervolgens in Het Parool te lezen. Hoe kan dat terwijl het nog niet klaar is? Er stond dan wel 'definitieve versie' op, maar dat was omdat wij toen nog niet wisten dat die aanvullingen gewenst waren. Wij dachten dat het klaar was, als er dan vervolgens om aanvullingen gevraagd wordt, dan is het nog niet klaar." Het rapport is overigens nog altijd klaar. 

Woensdag wordt er in de gemeenteraad gedebatteerd of het al dan niet achtergehouden rapport naar de raad opgestuurd had moeten worden.