Volgens een regionale economische prognose van de Rabobank zitten er volgend jaar minder Amsterdammers zonder werk.

De bank becijfert in een prognose dat de werkloosheid in Amsterdam volgend jaar daalt met 0.8% naar 7.2%. De daling loopt hiermee precies in de pas met het landelijk gemiddelde. 

Wel blijft Amsterdam met ruim zeven procent werkloosheid een relatief 'werkloze' stad. Het landelijk gemiddelde komt volgens de bank een vol procentpunt lager uit.

Dit terwijl de werkgelegenheid in de stad harder toeneemt dan in de rest van het land. Het hoge percentage werklozen wordt volgens de bank veroorzaakt door de, eveneens sterke, toename van de beroepsbevolking in Amsterdam.