Matchingssysteem voor middelbare scholen afgeschaft

Het omstreden matchingssysteem dat dit jaar werd gebruikt voor de plaatsing van leerlingen op middelbare scholen in Amsterdam, wordt afgeschaft. De scholen gaan weer loten.

De vereniging van Amsterdamse middelbare scholen Osvo heeft dit besloten in samenspraak met de gemeente.

Het doel is nu om meer kinderen op de school van hun eerste voorkeur terecht te laten komen. "Ook wilden we de regie weer bij de ouders en scholen leggen", zegt bestuurslid Betty van Nieuwenhuizen van het Osvo.

Vorig jaar was door de scholen in samenspraak met de gemeente gekozen voor een matchingsysteem dat de pijn van uitloting eerlijker verdeelt. Door via een wiskundig systeem te 'matchen' kwamen weliswaar minder kinderen op hun lievelingsschool terecht, maar wel veel meer kinderen op een school waarvoor ze ook een voorkeur hadden uitgesproken.

Veel ouders van kinderen die niet op de school van hun keuze kwamen wilden de toegewezen plek onderling ruilen, maar dat werd niet toegestaan. Daarom spande een groep ouders een kort geding aan.

Strategisch

Na evaluatie maar ook commentaar van politiek, ouders en belangenorganisaties hebben de scholen weer gekozen voor zoveel mogelijk kinderen op hun voorkeursschool. Maar nu wordt voor de uitgelote kinderen een nieuw systeem opgezet, waarin de gezinnen worden begeleid in het opstellen van een voorkeurslijst die uitzicht biedt op een passende school.

Strategisch kiezen voor een school die naar verwachting meer plaatsen over heeft, in plaats van de meest populaire school, gaat in dit systeem weer lonen, aldus de Osvo. Kinderen die uitgeloot zijn schrijven zich in de tweede ronde in op een aantal scholen, wordt dus een voorkeurslijst. Dan wordt het matchingsysteem ingezet, om die uitgelote kinderen op een school van hun voorkeurslijst te plaatsen.

De vereniging laat ook weten dat het altijd zo zal blijven dat de ene school populairder is dan een andere en dat de populaire scholen te maken zullen hebben met meer aanmeldingen dan ze kunnen plaatsen. Binnenkort zullen de scholen op de hoogte worden gesteld hoe het precies in zijn werk zal gaan

Lees meer over:
Tip de redactie