Het stadsbestuur moet uiterlijk 1 augustus 2017 een gebouw ter beschikking stellen voor de brugklassen van een nieuwe islamitische scholengemeenschap.

Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van woensdag.

Hiermee heeft zij definitief een einde heeft gemaakt aan een langlopend geschil tussen het gemeentebestuur en de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam en Omstreken. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

De stichting vroeg het gemeentebestuur om huisvesting voor een nieuwe islamitische scholengemeenschap aan de Jacob Geelstraat, waar eerder het Islamitisch College Amsterdam was gevestigd. Het gemeentebestuur wees dit verzoek af in november 2012 en verklaarde het bezwaar van de stichting tegen deze afwijzing tot twee maal toe ongegrond.

De stichting wilde aanvankelijk dat er een gebouw kwam met plek voor duizend leerlingen, maar daar gaat de bestuursrechter niet in mee. De verwachting dat er 186 brugklassers komen is wel realistisch, zegt de bestuursrechter. De stichting heeft niet duidelijk gemaakt of en hoeveel leerlingen vanuit andere scholen zouden "instromen" in de tweede en hogere klassen.

Onderwijsinspectie

Het ministerie van Onderwijs noemt het allesbehalve een uitgemaakte zaak dat er geld naar de school gaat. De Onderwijsinspectie gaat namelijk op verzoek van het ministerie eerst onderzoeken of het bestuur van de school in staat is goede invulling te geven aan 'burgerschapsvorming', waar iedere school wettelijk verplicht aandacht aan moet besteden.

"Mocht de inspectie constateren dat dit onvoldoende of niet het geval is, dan is dit voor mij reden om alles in het werk te stellen om te voorkomen dat deze bestuurders met de school van start kunnen gaan", aldus staatssecretaris Sander Dekker vorig jaar in beantwoording op Kamervragen.

Die vragen waren gesteld naar aanleiding van een bestuurslid van SIO die op sociale media zijn steun betuigde aan terreurbeweging IS. "Het is hoogst onwenselijk dat een bestuurder van een school publiekelijk dit soort uitspraken doet", zei Dekker toen.