Wethouder Financiën Udo Kock (D66) is nog altijd kritisch over de Amsterdamse financien. Vrijdagavond zei hij in het televisieprogramma Park Politiek dat Amsterdam onvoldoende "in control" is van haar financiën.

Zo ver als "het is een zooitje" wilde Kock niet gaan maar hij zei wel dat er nog veel moest gebeuren.

"Bij het beeld kan ik me wel wat voorstellen. Er is ook een raadsenquête dus er is wel wat aan de hand. Ik denk wel dat de term "zooitje" iets te krachtig is en iets te simpel. Maar er is veel aan de hand en er moet heel veel gebeuren. Zowel op het gebied van de administratie, financiële regels, het financiële beleid, de schuld. We zijn er heel hard mee bezig."

Volgens Kock is Amsterdam nu nog onvoldoende in controle. "Wat ik daarmee bedoel is dat als je goed op de financiën van een grote stad wil passen, dan heb je een paar systemen nodig. Je hebt een goed boekhoudsysteem nodig, je hebt regels nodig, je hebt interne controlemechanisme nodig. En je hebt een cultuur nodig waarin iedereen die regels belangrijk en vanzelfsprekend vindt en zich daar aan houdt."

"Aan al die dingen mankeert het in Amsterdam", aldus de wethouder. "Als gevolg daarvan beheersen we de financiën en financiële processen onvoldoende. Dan gaat er af en toe wat fout en dat is ernstig."