De organisatie van het Amsterdam Dance Event (ADE) zegt enorm geschrokken te zijn van een in omloop zijnde gevaarlijke xtc-pil met daarop het ADE-logo.

Het Trimbos-instituut waarschuwde gisteren voor de pil, die een extreem hoge dosis MDMA bevat.

"Gebruik van hoog gedoseerde ecstasy is extra riskant en verhoogt de kans op overdosering, waardoor oververhitting, acute psychotische verschijnselen, hartritmestoornissen en leverfalen kunnen optreden. Gebruik kan fatale gevolgen hebben", schrijft het instituut.

"We sluiten ons volledig aan bij de waarschuwing van het Trimbos. We zijn geschrokken omdat de gezondheid van mensen in gevaar gebracht wordt door de productie van deze gevaarlijke pil met ons logo", laat de organisatie van ADE weten in een reactie.

Afstand

"We zijn dan ook continu in gesprek met de betrokken instanties om de situatie te monitoren en de betrokken instanties te ondersteunen", aldus ADE. "Het behoeft geen verder betoog dat wij niet betrokken zijn bij de productie van deze pil. We nemen er zeer nadrukkelijk afstand van, zeker ook omdat de gezondheid van mensen in het gedrang kan komen."

Er zijn inmiddels waarschuwingsposters gemaakt die landelijk verspreid worden. Via fora voor drugsgebruikers wordt ook gericht gewaarschuwd voor de pil.