Ongeveer tweehonderd demonstranten hebben zich donderdagavond verzameld op de Dam. Onder de noemer 'Recht op Stad' protesteren zij voor een 'Rechtvaardiger Amsterdam'.

Na een serie toespraken trok de groep in een mars naar het Vondelpark.

Er wordt gedemonstreerd voor een rechtvaardiger woonbeleid in de stad, voor "recht op samenleven", tegen de bezuinigingen op cultuur en voor kennis en onderwijs en autonomie. Al die facetten van het dagelijks leven zijn volgens de organisatie van het protest onder druk komen te staan door commercialisering en bezuinigingen. 

Daarnaast maken de demonstranten zich zorgen om vluchtelingen in de stad. Ook vragen ze zich af hoe tijdelijk die opvang is en stellen ze dat er te veel geleund wordt op particuliere initiatieven voor de realisatie ervan.

Verder zijn ze van mening dat omwonenden slecht geïnformeerd worden over de vluchtelingenopvang. Het protest verloopt donderdagavond zonder al te grote problemen. 

Bekijk foto's op AT5