In het eerste zeven maanden van 2015 werd Amsterdam vijfhonderd keer getroffen door een stroomstoring.

Dit blijkt uit een antwoord van het college op vragen van D66-raadslid Jan-Bert Vroege en VVD-raadslid Marja Ruigrok. De twee dienden begin juli hun vragen in, nadat de stad in mei in korte tijd verschillende malen werd getroffen door een storing.

"Van 1 januari tot 5 juli zijn er in Amsterdam ruim vijfhonderd stroomstoringen geweest", schrijft het college. Het gros van de stroringen was klein en trof gemiddeld 36 klanten. Maar er waren ook veel grote storingen.

Hittegolf

"35 keer werden gemiddeld 1.500 klanten getroffen, 19 daarvan waren tijdens de hittegolf. Tot de hittegolf was de prestatie van het elektriciteitsnet vergelijkbaar met voorgaande jaren, maar inclusief de hittegolf zijn er substantieel meer stroomstoringen geweest dan in vergelijkbare periodes."

Het college zegt met netwerkbeheerder Liander in gesprek te gaan over de storingen. Maar concreet actie ondernemen kan Amsterdam zelf niet. "Het toezien op de kwaliteit van levering is in Nederland helder belegd bij de Autoriteit Consument en Markt", stelt het college.