Amsterdam compenseert bijstandsgerechtigden die te maken krijgen met nieuwe regels voor de bijstand die sinds 1 juli 2015 gelden. Het gaat om gezinnen waarvan een van de partners geen geldige verblijfsstatus heeft. 

Dat maakte de gemeente woensdag bekend.

De nieuwe regel gaat ervan uit dat mensen die bij elkaar in één huis wonen, hun woonlasten kunnen delen. Dit is de zogenoemde kostendelersnorm.

Maar mensen zonder verblijfsstatus ontvangen geen uitkering en hebben dus geen inkomen. Ze tellen echter wel mee als 'kostendeler’, waardoor de partner een lagere bijstandsuitkering ontvangt.

''De kostendelersnorm pakt hier overduidelijk onrechtvaardig uit'', stelt wethouder Arjan Vliegenthart. ''Gezinnen die toch al samen met één bijstandsuitkering moeten doen, komen door de kostendelersnorm onder de armoedegrens terecht. Vooral als er kinderen in het geding zijn vind ik dat heel pijnlijk."

Kindgebonden budget

Vliegenthart roept staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) op om gemeentes daarvoor de ruimte en de middelen voor te bieden. "Het is immers haar wet die we hier repareren", aldus Vliegenthart.

Volgens hem heeft ook de zogeheten koppelingswet grote gevolgen voor gezinnen met kinderen, waarvan een partner geen verblijfsstatus heeft. Volgens deze wet hebben mensen zonder verblijfsstatus geen recht op toeslagen, zoals het kindgebonden budget.

Daarom gaat Amsterdam achttien gezinnen compenseren voor het mislopen van het kindgebonden budget.

Wethouder Vliegenthart: "We voeren nu voor een jaar deze noodmaatregel in. Ik verwacht dat de staatssecretaris nu aan het werk gaat om ervoor te zorgen dat dit volgend jaar niet nodig is."

In totaal gaat het in Amsterdam om 59 gezinnen, waarvoor de gemeente 190.300 euro uittrekt.