De Jeugdhulpverlening heeft ernstig gefaald in de bescherming van de 10-jarige Ferdyan, die eind vorig jaar werd doodgestoken door zijn vader in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam.

Dat blijkt uit een vernietigend rapport van STJ, Samenwerkend Toezicht Jeugd, in opdracht van de gemeente.

De ernstige problemen in het gezin zoals agressie en zorgmijding waren bekend bij de hulpinstanties, maar er werd niet ingegrepen omdat Ferdyan zelf niet genoeg signalen gaf.

In het rapport staan, naast een aantal kritische conclusies, dan ook een aantal aanbevelingen om te voorkomen dat het in de toekomst opnieuw fout kan gaan. In het geval van Ferdyan was bijvoorbeeld bekend dat er in zijn gezin huiselijk geweld voorkwam, maar werd er vervolgens niet goed gekeken of dit ook effect had op het kind. 

Steunpunt huiselijk geweld speelde een melding van huiselijk geweld vaak niet door naar het meldpunt kindermishandeling. 

Bekijk video:

Situatie van het kind

Door te fuseren, in de organisatie Veilig Thuis, moet dat in de toekomst voorkomen worden. "De kern van dit rapport is niet te kijken naar het kind', stelt Benne Holwerda van Veilig Thuis.

"Een rustig kind kan namelijk nog altijd opgroeien in een moeilijke situatie. We moeten blijven focussen op de situatie waarin het kind opgroeit en niet alléén maar kijken naar de situatie van het kind."

Het rapport doet nog meer aanbevelingen. Kwetsbare gezinnen moeten bijvoorbeeld snel op de juiste plek hulp krijgen, zo nodig onder dwang. En er moet in elk problematisch gezin één regisseur zijn die het hulpplan uitvoert, stelt het STJ.

De raadscommissie praat 15 oktober over het rapport. Volgend voorjaar moet er een plan liggen om de jeugdzorg verder te verbeteren.