Amsterdam gaat vechtscheidingen vanaf 1 januari apart registreren bij het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast gaat de gemeente zich inspannen om de positie van het kind in de rechtszaal te versterken, als de ouders belanden in een vechtscheiding.

Dat gebeurt samen met onder meer de rechtbank, de raad voor de kinderbescherming en de jeugdbescherming. 

Indien nodig wordt voor het kind een bijzondere curator aangesteld. Dit kan een advocaat, psycholoog of orthopedagoog zijn, die als taak heeft om de stem van het kind te verwoorden.

Eerste gemeente

Het kind zelf kan ook om een curator vragen, ook de ouders of andere belanghebbenden kunnen dat. Amsterdam zegt als eerste gemeente in Nederland een plan van aanpak te hebben voor vechtscheidingen.

De gevolgen voor kinderen zijn groot. "Na een vechtscheiding heeft een kind meer kans op emotionele problemen, een depressie en slechte schoolprestaties." Volgens de gemeente gaan bij één op de vijf scheidingen de ouders ruziënd uit elkaar.