De enquêtecommissie Financiën verhoorde vanochtend in Amsterdam voormalig directeur Financiën Cees Veerman over zijn vertrek bij de afdeling.

Veerman moest naar eigen zeggen vertrekken omdat gemeentesecretaris Erik Gerritsen hem weg wilde hebben.

"Hij vond dat de afdeling te veel op mij steunde, ik zou te veel macht hebben." Volgens voormalig wethouder Financiën Frits Huffnagel was dat niet de reden voor Veermans vertrek, Veerman moest weg in het kader van de zogenaamde 'directeurencarroussel' waarbij directeuren om de vijf jaar van afdeling wisselen. 

Volgens Veerman klopt dit weer niet, hij zou pas twee jaar later aan de beurt zijn om plaats te maken. In het exit-gesprek dat Veerman had met burgemeester Cohen, Gerritsen en Huffnagel werd niet gesproken over de carroussel.

Zijn vertrek wordt gezien als een omslagpunt, tot 2005 was de afdeling het best functionerende onderdeel maar na 2005 ging de kwaliteit achteruit.

Met als dieptepunt de enorme financiële blunder in 2013 waarbij 188 miljoen in plaats van 1,88 miljoen werd overgemaakt. Deze maand kwam nog een nieuwe blunder aan het licht: Bedrijven en burgers kregen ten onrechte in totaal 580.000 euro . Het ging om facturen, scholierenvergoedingen en PC-bijdragen die per abuis dubbel zijn uitbetaald.