Alleenstaande jonge moeders hebben grote moeite om een geschikte woning te vinden in de stad. Voor sociale huurwoningen zijn er jarenlange wachtlijsten en voor een zogenaamde jongerenwoning komen ze niet in aanmerking.

Veel jonge moeders zwerven daardoor nu van hot naar her en dat betekent vaak een slechte start voor het kind.

"Ik heb de eerste anderhalf jaar dat mijn dochter geboren was, bij vijf verschillende mensen gewoond. Nu zit ik wel bij vrienden waar ik een tijdje kan blijven", vertelt een jonge moeder aan AT5. "Het is heel zwaar, vooral als je er nog een studie bij doet. Ik doe het allemaal alleen, dat maakt het nog zwaarder."

Uit onderzoek van het Jongeren Informatie Punt Amsterdam Noord blijkt dat er zo'n tweeduizend jonge moeders in de stad zijn, vaak afkomstig uit Nieuw-West, Zuidoost of Noord. Voor hen die met maatschappelijke problemen kampen zijn er veel zaken geregeld.

Diegenen die dat niet hebben, vallen buiten de boot. "Omdat ik niet echt problemen heb, kom ik niet in de maatschappelijke opvang. Verder kom je met een kind niet in jongerenwoningen. Ik ben een student, ik mag niet in een studentenwoning omdat ik een dochter heb. Ik word gewoon geweigerd."

Jongerenwoningen

Stadsdeel Noord vindt dat de woningcorporaties zich ruimhartiger moeten opstellen. "De corporaties kiezen ervoor om deze groep uit te sluiten voor hun jongerenwoningen. Dat kunnen ze ook niet doen. Die woningen kunnen ook gewoon beschikbaar gesteld worden voor deze doelgroep. Het is niet ideaal, maar het is beter dan de situatie waar ze nu inzitten", aldus stadsdeelwethouder Erna Berends.

De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties erkent de problemen en belooft nu te kijken of jongerenwoningen toch toegankelijk worden voor jonge moeders. "Ik wil best kijken wat er voor deze doelgroep mogelijk is. Wat wij niet willen doen is de afspraken aanpassen die we met de gemeente hebben gemaakt", aldus aldus Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse federatie voor woningcorporaties.

"Dat zijn tijdelijke contracten voor maximaal vijf jaar. Het gaat om hele kleine woningen die we daarvoor geschikt maken." De woningcorporaties beloven binnen enkele weken met uitsluitsel te komen of de jongerenwoningen voortaan ook toegankelijk zijn voor jonge moeders.