Na een ingrijpende herinrichting wordt de P.C. Hooftstraat donderdag opnieuw geopend. Dit zal gebeuren door Ronald de Boer en stadsdeelbestuurder Paul Slettenhaar.

Zowel met bewoners als ondernemers is er veel overleg geweest over de herinrichting. 'Resultaat is een ontwerp met een groot draagvlak", aldus Slettenhaar.

"Bovengronds is er veel veranderd. Er is onder meer een veilige fietsstrook aangelegd, een parkeerstrook is verdwenen om bredere trottoirs mogelijk te maken en er zijn drie nieuwe oversteekplaatsen aangelegd', zegt Slettenhaar. Parkeren is nu nog maar mogelijk aan één kant van de straat.

Extra allure

Ook is het asfalt verdwenen en zijn daarvoor in de plaats gebakken klinkers gekomen met natuurstenen trottoirbanden. Het moet de PC wat extra allure geven. Er zijn ook leidingen en kabels vervangen, waar nodig.

De facelift heeft in totaal 1,8 miljoen euro gekost. Donderdag om 17.00 uur vindt de opening plaats door Ronald de Boer en Paul Slettenhaar.