Volgens hoogleraar transportbeleid Bert van Wee zijn de plannen voor het verbreden van de A9 achterhaald. Tot nu toe rijdt er minder verkeer over de A9 dan verwacht.

Dat zegt de hoogleraar van de TU Delft in Trouw maandagmorgen. 

Duurste weguibreidingstraject

Van Wee was betrokken bij de kosten-batenanalyse van het project rondom de A9, dat deel uitmaakt van het grootste en duurste weguitbreidingstraject van Nederland.

Volgens hem worden de prognoses nooit gehaald. "Het hoogtepunt van de belasting van onze wegen komt mogelijk eerder en ligt op een lager niveau dan wat bij het maken van de plannen werd gedacht. Het zou me niet verbazen als je op twee keer drie rijstroken uitkomt als je de plannen opnieuw zou uitrekenen."

Rendabel

Bij een prognose van 168.000 voertuigen per dag zou het project rendabel zijn, maar het aantal auto's dat dagelijks over de A9 rijdt komt al jaren niet boven de 60.000 uit. Onder meer de verbreding van de A10 Oost, de achterblijvende groei van Almere én het feit dat mensen vaker thuis werken of helemaal geen auto meer hebben zou de achterblijvende groei veroorzaken.